Evia Top: Τη Δευτέρα συνεδριάζει στη Λίμνη το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Τη Δευτέρα συνεδριάζει στη Λίμνη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λίμνη Ευβοίας- Κτίριο Μελά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
- Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου
Ψυχογιού, ειδικώτερα:
γίνεται γνωστό στο Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι προ πάσης συζήτησης,
κατεπείγοντος ή τακτικού θέματος θα προηγηθεί συζήτηση με τους φορείς της περιοχής.
- Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ
Θέμα 1ο Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στην Κύμη του Δήμου Κύμης –
Αλιβερίου κατά τους θερινούς μήνες.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Θέμα 2ο Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για τα αδιάθετα
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας
των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019 με τις τυχόν τροποποιήσεις τους καθώς και
των νέων δρομολογίων που θα προκύψουν από τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν, για
κατόχους οχημάτων Δ.Χ και ελλείψει αυτών για κατόχους οχημάτων Ι.Χ.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 3ο Έγκριση 2ης Τροποποίησης (τροπ.02)Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 4ο Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 5ο Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ, ΤΟΚΩΝ, ΙΔΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΠ-ΣΑΕΠ 066 ΠΕ Φωκίδας έτους
2017 (τροπ.02).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 6ο Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ
(Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 03).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 7ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης προϋπολογισμού σε έργα της ΣΑΕΠ766 & ΣΑΕΠ066
καθώς και ένταξη νέων έργων στην ΣΑΕΠ766 με μείωση προϋπολογισμού έργων, για το
ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 8ο Πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕΠ566 για το ΠΔΕ έτους 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 9ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ
566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 10ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ
566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 11ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων των ενάριθμων:
 2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017»
 2014ΕΠ56600016 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε
ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 -2017»
 2016ΕΠ56600000 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΌ
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017» που αφορούν την ΠΕ Φωκίδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 12ο Έγκριση μελέτης «Καταγραφή υφιστάμενης Κατάστασης - Αποτύπωση αναγκών
συντήρησης και λειτουργίας του Ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου
αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διερεύνηση δυνατότητας και τρόπων
χρηματοδότησης της δράσης με εργαλεία μόχλευσης πόρων και υποστήριξη των
υπηρεσιών της Περιφέρειας κατά την Συμβατική Διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας με
αντικείμενο την : α. αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με led σύγχρονης τεχνολογίας -
εγκατάσταση συστημάτων Τηλεελέγχου/ Τηλεδιαχείρησης των κυκλωμάτων φωτισμού, β.
ετήσια συντήρηση δικτύου και γ. παροχή smart υπηρεσιών αξιοποίησης δεδομένων
τηλεδιαχείρισης - ασφάλειας εγκαταστάσεων» και υποβολή πρότασης στην Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ για ένταξη έργου στον Κατάλογο των προτεινόμενων Συμπράξεων.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 13ο Εισήγηση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. για
την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού για την ενίσχυση της
άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου για την αρδευτική περίοδο 2017».
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά
Θέμα 14ο Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
Ευβοϊκής Αναπτυξιακής.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 15ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το
έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 16ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Ιστιαίας- Αιδηψού ‘’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ’’
για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ», και ορισμός μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 17ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής με τον Δήμο Δελφών και την Φωκική Αναπτυξιακή Α.Ε.
για το έργο : «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
’’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ’’», και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 18ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Θηβαίων για το έργο
«ANAΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 19ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση της πράξης:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΡΟΔΙΤΣΑΣ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 20ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Δήμο Καρπενησίου
για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ», εξουσιοδότηση
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 21ο Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης ευρύτερου κέντρου Άμφισσας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα 22ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έως το A τρίμηνο 2017.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Θέμα 23ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έως το Β τρίμηνο 2017.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Θέμα 24ο 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Θέμα 25ο Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος
με το οποίο καταγγέλλεται η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
έκρινε παράνομη την ανανέωση των συμβάσεων των 8μηνιτών, παράνομη και την
πληρωμή των εργαζομένων για δουλειά που έχουν ήδη προσφέρει».
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
Θέμα 26ο Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος
για την Κυριακάτικη Αργία».
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
Θέμα 27ο Από το Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας «Πρόταση ψηφίσματος
– Διεκδικητικό Πλαίσιο ».
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός